• tomato paste

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • tomato paste

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • Canned tomato paste 400g

  ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 400 ਗ੍ਰਾਮ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • Canned tomato paste 210g

  ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 210 ਗ੍ਰਾਮ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • Canned tomato paste 70g(2)

  ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 70 ਗ੍ਰਾਮ (2)

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • Canned tomato paste 70g

  ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 70 ਗ੍ਰਾਮ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...
 • tomato paste 2200g

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ 2200 ਗ੍ਰਾਮ

  ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸਟ ਸਧਾਰਣ ਟਮਾਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, 100% ਬਿਨਾਂ ਐਡੀਟਿਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. “ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਸਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 58,740 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 65,000 ਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹ ...